MAX Premium Burgers CH Forum

MAX Premium Burgers CH Forum
Lokalizacja: Gdańsk, ul. Targ Sienny 7
Czas trwania: 2019.07 – 2019.12


Zakres prac:

  • instalacje wewnętrzne wod-kan
  • instalacje grzewcze (w tym c.o., c.t.)
  • instalacja wody lodowej
  • montaż białej armatury